Suunnittelun ohjaus ja tietomallikoordinointi

Suunnittelun ja rakentamisen muuttuessa yhä enemmän digitaaliseen suuntaan on rakentamisen tietomalli ja mallintaminen yhä keskeisemmässä osassa rakentamisen prosessia. Lisäksi uusi rakennushanke muuttaa tietomallintamisen tarvetta huomattavasti.  

Tietomalli on yksi rakennushankkeen tehokkaimmista työkaluista

Tietomalli parantaa hankkeen sidosryhmien yhteistyötä ja suunnitelmien ristiin tarkastamista. Laadukkaasti toteutettu tietomalli antaa suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa laadullista ja ajallista etua, mutta hyvin toteutettuna se antaa rakennuksen käyttäjälle digitaalisen version rakennuksesta ja sen järjestelmistä. Hyvin toteutettuna tietomalli helpottaa ja nopeuttaa etenkin rakennuksen ylläpidon aikaisia huoltotöitä ja ylläpitoa.  

Kaikki tiedot
visuaalisessa mallissa

Tietomalli on rakennuksen 3D-malli, jonka avulla rakennuksen visuaalinen tarkastelu on helpompaa. Se antaa myös mahdollisuuden rakennuksen, kustannusten, aikataulun, tuotetietojen ja kaiken muun tarvittavan tiedon liittämiseen rakentamisen suunnitelmiin.  

Tietomallikoordinaattori

  • Varmistaa hankkeen tietomallintamisen prosessit ja niiden laadukkaan etenemisen.
  • Selvittää yhdessä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa rakennuksen tietomallintamisen tavoitteet, kustannukset ja aikataulun. 
Hankkeessasi apuna kokenut tietomallintamisen asiantuntija.

Severi Manninen
Rakennustekniikan DI
044 5141 433

• 3 vuoden kokemus tietomallintamisesta 
• Toiminut tietomallikoordinaattorina muun muassa Oulun uudessa sairaalassa ja useammassa koulu- ja päiväkotihankkeessa.